AKTUALITY

Závěr školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
blíží se konec neobvyklého školního roku. Při této příležitosti chci poděkovat rodičům za podporu svých dětí v období studia „na dálku“, žákům děkuji za odvedenou práci.

Samotný závěr školního roku proběhne tak, že v pondělí 29. června se žáky ve škole nepočítáme, budou mít domácí studium. Naopak předpokládám, že v úterý 30. června si většina žáků přijde v 8:00 hodin pro vysvědčení. MŠMT uvolnilo pravidla pro vydávání vysvědčení, mohou být celé třídy společně (samozřejmě při dodržení základních hygienických pravidel). Rádi tuto možnost využijeme a se žáky se před prázdninami rozloučí třídní učitelé a učitelé odborného výcviku. Jedinou podmínkou zůstává předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zde). Čestné prohlášení už nemusí nosit ti žáci, kteří je v průběhu uplynulých dvou týdnů předložili. Případná nepřevzatá vysvědčení budou k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Přeji všem pěkné a klidné léto.


Pavel DvořáčekPřijímací řízení – 2. kolo

Dne 17. 6. 2020 bylo druhé kolo přijímacího řízení rozšířeno o možnost podání přihlášky do maturitních oborů Programátor CNC strojů a Technik automatizace a elektroniky. Máte-li zájem o studium strojírenského nebo elektrotechnického oboru, neváhejte a přihlaste se! Přihlášky budeme přijímat do naplnění kapacity jednotlivých oborů. Bližší informace najdete na těchto stránkách v záložce STUDIUM, přijímací řízení.Přijímací řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,
na úřední desce (najdete v záložce O ŠKOLE/úřední deska) jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů. Výsledky jsou vyvěšeny také na vstupních dveřích naší školy.
Pokud jste rozhodnuti pro studium vámi vybraného oboru v naší škole, je třeba odevzdat zápisový lístek a tím mít celé přijímací řízení úspěšně za sebou. Pomůžete nám, když odevzdáte zápisový lístek co nejdříve, nejpozději však do 23. 6. 2020. V případě nejasností volejte 516 419 621 nebo 720 105 434.

Blahopřeji všem přijatým uchazečům a těším se na setkání s našimi novými žáky i s jejich rodiči.

Pavel DvořáčekNástup žáků do školy

Vážení rodiče, milí žáci,
od 15. 6. 2020 mohou přijít do školy všichni naši žáci tak, jak vám bylo avizováno ve zprávě v EduPage dne 29. 5. 2020. Všechny informace z uvedené zprávy platí, můžete si je přečíst zde. Doplním ještě informaci k vysvědčení – bude vydáváno 30. 6. 2020 v 8:00 hodin. Pokud si žák vysvědčení 30. června nepřevezme, bude na sekretariátu školy k vyzvednutí v průběhu prázdnin. Věci ze šatních skříněk si žáci vyzvednou, pokud budou ve škole. V případě potřeby je možné domluvit si vyzvednutí věcí ze skříněk i po vyučování, kdy už ve škole žádní další žáci nebudou. Pokud ani tohle nebude možné, zůstanou věci ve skříňce do začátku září. Zde si dovolím požádat, pokud to jen trochu půjde, o vyklizení skříněk, abychom je mohli připravit na příští školní rok.


Pavel DvořáčekElektrikář - silnoproud

Zkrácené studiumPřijímací zkoušky do maturitních oborů

Vážení rodiče, milí uchazeči,
blíží se termín jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik. Zkoušky proběhnou 8. června 2020 za zpřísněných hygienických podmínek. Pozvánky ke zkouškám vám byly odeslány poštou i elektronicky. Zde si můžete přečíst pravidla pro pohyb žáků ve škole při konání zkoušek. Rodiče upozorňuji na to, že vstup do školy nebude doprovázejícím osobám z hygienických důvodů umožněn.

Těším se na setkání s našimi budoucími žáky a jsem si jistý, že všichni budou v přijímacím řízení úspěšní.

Pavel DvořáčekTermíny závěrečných, maturitních a přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci, milí uchazeči,
termíny všech zkoušek, které v naší škole proběhnou v první polovině června 2020, můžete číst zde.
Konkrétní časy jednotlivých zkoušek budou žákům závěrečných ročníků včas sděleny ve škole.
Uchazečům o studium oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik přijdou včas pozvánky
k přijímacím zkouškám.

Pavel DvořáčekNástup žáků závěrečných ročníků do školy

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 11. 5. 2020 mohou do školy za účelem přípravy na závěrečné a maturitní zkoušky žáci závěrečných ročníků. Podrobné informace čtěte zde.

Pavel DvořáčekInformace k hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
přečtěte si, prosím, informace, které se týkají hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Číst můžete zde nebo na úřední desce.
Milí žáci, i když bude hodnocení v tomto pololetí jiné, než jsme byli zvyklí v minulosti, vyzývám vás k tomu, abyste třeba i dodatečně splnili všechny úkoly, které vám byly při výuce na dálku uloženy. Usnadníte tím učitelům vaše hodnocení, ale hlavně se vyhnete úplně zbytečným problémům v závěru školního roku. V případě, že potřebujete pomoc nebo radu od učitelů, neváhejte se na ně se žádostí o pomoc obrátit.
Přeji všem hezké májové dny a pevné zdraví.

Pavel DvořáčekPřijímací řízení 2. kolo

Dnem 23. 4. 2020 je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení do tříletých učebních oborů Elektrikář, Elektrikář – silnoproud a Nástrojař a do vyšších ročníků čtyřletých maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Bližší informace najdete na těchto stránkách v záložce STUDIUM, přijímací řízení. Přihlášky budeme přijímat do naplnění kapacity jednotlivých oborů.Přijímací řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,
na úřední desce (najdete v záložce O ŠKOLE/úřední deska) jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů a do vyšších ročníků maturitních oborů. Výsledky jsou vyvěšeny také na vstupních dveřích naší školy.
Pokud jste přijati ke zvolenému oboru a jste pro jeho studium v naší škole rozhodnuti, můžete odevzdat zápisový lístek a tím mít celé přijímací řízení úspěšně za sebou. Pomůžete nám, když odevzdáte zápisový lístek co nejdříve. Uchazeči, kteří byli přijati do zkráceného studia a do vyššího ročníku, zápisový lístek neodevzdávají.
Ve čtvrtek 23. 4. 2020 jsme připraveni v době od 8:00 do 15:30 hodin vyřešit s vámi všechny otázky k přijímacímu řízení. V případě nejasností volejte 516 419 621 nebo 720 105 434.

Blahopřeji všem přijatým uchazečům a těším se na setkání s našimi novými žáky i s jejich rodiči.

Pavel DvořáčekINFORMACE 3

Vážení rodiče, milí žáci,
přečtěte si, prosím, nové informace k průběhu nastávajícího období v naší škole. Tyto informace navazují na jednání vlády dne 14. 4. 2020 a týkají se přijímacího řízení, závěrečných a maturitních zkoušek a výuky do konce školního roku. Číst můžete zde.


Pavel DvořáčekINFORMACE 2

Vážení rodiče, milí žáci, milí uchazeči,
v minulém týdnu byl zveřejněn zákon č. 135/2020Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a také metodika k tomuto zákonu.

Jde o poměrně rozsáhlé materiály, proto jsem z nich vyrobil stručnější verzi (více zjednodušit už mně to nešlo) a ta je k dispozici zde.
Na konci uvedeného textu je odkaz na kompletní informace na stránkách MŠMT.

Znovu chci připomenout, že pravděpodobnost přijetí ke studiu v naší škole je vysoká.

Stejně tak maturantům a žákům třetích ročníků opět doporučuji raději počítat s tím, že zkoušky budou. Přeji hezké dny a pevné zdraví

Pavel DvořáčekINFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci, milí uchazeči,
v pondělí 23. března pan ministr školství zveřejnil první informace o možném průběhu zbývající části školního roku (tisková zpráva zde).
Informace se týkaly především přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Mrzí mě, že se nemluvilo o závěrečných zkouškách, o přijímání bez přijímacích zkoušek do učebních oborů, nemluvilo se příliš ani o ukončení druhého pololetí a tím celého školního roku …

Ve školách zatím více informací nemáme, respektujeme sdělení Cermatu: „Bližší informace ohledně organizace zkoušek na školách Vám sdělíme co nejdříve v návaznosti na schválení návrhu zákona.“

Dovolím si několik informací, které se týkají naší školy.

Stávající žáci
pracují a učí se doma podle instrukcí učitelů. Hlavním informačním kanálem je školní systém EduPage, přístupný žákům i rodičům. Žáci mají povinnost EduPage sledovat. Doufám, že nepatříme k těm školám,
z jejichž učitelů jsou žáci i jejich rodiče zoufalí a neví si rady s úkoly a s množstvím zadané práce. Pokud budou žáci průběžně a řádně plnit svoje úkoly a zadání, nebudou mít problém s ukončením ročníku.

Žákům, kteří letos mají řádně ukončit svoje studium,
doporučuji, aby věnovali dostatek času přípravě na zkoušky maturitní nebo závěrečné. Nyní je třeba v každém případě počítat s tím, že zkoušky v nějaké podobě budou! Varianta bez zkoušek je až krajní, nouzové řešení.

Uchazečům o studium
v naší škole od 1. září 2020 chci vzkázat, že je velmi vysoká pravděpodobnost přijetí ke studiu. Těm, kteří budou konat přijímací zkoušky, sděluji, že pozvánku ke zkouškám, kterou má každý uchazeč obdržet nejpozději dva týdny před konáním zkoušek, odešleme v nejbližším možném termínu ode dne, kdy budeme znát termín konání zkoušek. Milí uchazeči, netrapte se tím, že bude jen jeden termín zkoušek, svoje učení češtiny a matematiky berte především jako přípravu na svoje budoucí studium. Vyzkoušíte si, jak na tom jste v těchto důležitých předmětech.

Vážení rodiče,
buďte, prosím, trpěliví ve vztahu k vašim dětem. S klidem na ně dohlížejte, zda si plní svoje povinnosti v této nezvyklé situaci.

Když budeme mít nové informace, zveřejníme je.

Věřím, že vše dobře dopadne.

Přeji pevné zdraví.

Pavel DvořáčekPřijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Děkujeme všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu v naší škole.
Těm, kteří budou konat testy z matematiky a z českého jazyka připomínáme, že zkoušky proběhnou v úterý 14. 4. a ve středu 15. 4. 2020. Pozvánky k přijímacím zkouškám obdrží uchazeči o studium maturitních oborů nejpozději dva týdny před konáním zkoušek.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 22. 4. 2020 pro učební obory a v úterý 28. 4. 2020 pro maturitní obory na těchto webových stránkách a na vchodových dveřích naší školy.
V případě potřeby dalších informací volejte kdykoliv paní Natašu Hudcovu - č.t. 516 419 621 nebo mobil 606 200 883. Ve čtvrtek 23. 4. 2020 a ve středu 29. 4. 2020 jsme od 8.00 do 15.30 hod. připraveni s Vámi u nás ve škole vyřešit všechny případné otázky, týkající se přijímacího řízení.

Všem uchazečům přejeme úspěch v přijímacím řízení!!PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO a DEN VE ŠKOLE NA ZKOUŠKU

KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMAČKY a PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO

více informací zde -> Přijímačky na nečisto

DEN VE ŠKOLE NA ZKOUŠKU

více informací zde -> Den na zkouškuMezinárodní barmanská soutěž Vinný Cocktail Cup

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v Bzenci konala mezinárodní barmanská soutěž Vinný Cocktail Cup tradičně spojená se setkáním spřátelených odborných škol ze Slovenska a České republiky.
Naši školu se svými míchanými nápoji na bázi vína reprezentovaly Eliška Králová a Jana Demelová ze třídy KC2. Rulandské šedé a kokosový likér se skrývali v Eliščině Zabijáku nudy a Modrý portugal společně s fialkovým likérem poskytnul základ pro Janin Violet Breath.
Přestože přední příčky soutěže ovládli mladí slovenští barmani, pro obě dívky je účast velmi dobrou zkušeností a motivací pro následující soutěže.

Markéta SedláčkováPředvánoční Vídeň

Před vánočními prázdninami se přihlášení žáci a absolventi naší školy vydali prozkoumávat krásy předvánoční Vídně.
Kromě komentované prohlídky centra města s nejvýznamnějšími památkami strávili velké množství času u radnice na známém adventním trhu Christkindlmarkt, kde bylo více než 100 stánků s vánočními pochutinami a zbožím a tak měli možnost ochutnat (nealkoholický) punč a nasát vánoční atmosféru do sytosti.

Hana KoubkováTechnická olympiáda

V úterý 10. prosince se naší škole konala Technická olympiáda žáků 8. a 9. tříd základních škol.
Soutěž proběhla za výrazné podpory firem ALPS Electric Czech, s.r.o. a TE Connectivity Kuřim. Soutěž byla rozdělena na tři části.
V elektrotechnické části si žáci ZŠ vyzkoušeli svoje dovednosti při zapojování elektrického obvodu.
V rámci strojírenské části soutěže prokázali žáci svoji šikovnost při zhotovení jednoduchého kovového výrobku.
Soutěžící ukázali také svoje schopnosti při práci s počítačem.
Soutěže se zúčastnilo 36 žáků základních škol, u všech bylo patrné velké nasazení a úsilí co nejlépe zvládnout zadané úkoly. Pochvalu za dobrou práci zaslouží všichni, ale vítěz může být jen jeden. Tím se stal Milan za Základní školy Rájec-Jestřebí.

Radim ŠkaroupkaFinanční gramotnost do škol a podnikavost

Naše škola spolupracuje s organizací YourChance v její podpoře výuky „finanční gramotnost do škol“. Vyučující, kteří ve výuce používají prostředky, které se finanční gramotnosti týkají, se zúčastnili 28. listopadu 2019 workshopu na toto téma a na základě toho upravují výukové plány směřující k finanční gramotnosti žáků ve svých předmětech. To se týká například pojmů peníze, nákupy, financování, půjčky, finanční plán, rozpočet, úvěr, platební karty a mnoha dalších.
Vzhledem ke svým aktivitám udělila společnost YourChance naší škole bronzový certifikát „Finančně gramotná škola“.

Pevně věříme, že další činností a svým úsilím získáme další, tj. stříbrný certifikát.

Jarmila DufkováMaker Faire – veletrh kutilů

Naše účast v soutěži JIC Brno (Jm Inovační Centrum) s tvorbou ve FabLabu měla pokračování - byli jsme pozváni na akci „Maker Faire, tj. festival a pestrá přehlídka nadšených tvůrců, kutilů, novodobých řemeslníků a vynálezců. Nabízí senzace pro zapálence, ale pobaví i celou rodinu. Zahrnuje prezentace, interaktivní workshopy i přednášky - to vše ve zcela neformální atmosféře. Festival staví tvořivost, řemesla a technické vzdělávání do zábavného a vzrušujícího světla. Dává prostor projektům a jednotlivcům z oblasti designu, řemesel a technologií mnohdy se poprvé ukázat světu.“

Dostali jsme příležitost představit projekty, na kterých jsme pracovali ve FabLabu, širší veřejnosti. Organizátoři prvního ročníku počítali s účastí více než 100 makerů a 5 000 návštěvníků.

Maker Faire se koná i Praze a představuje unikátní příležitost, jak se setkat s dalšími tvůrci podobného ražení, načerpat inspiraci a navázat nové spolupráce.

Týmoví hráči z naší školy se akce zúčastnili a propagovali nadšeně svůj výrobek – soutěžní prototyp a věřím tomu, že se na této akci také dobře bavili a viděli spoustu zajímavého ze světa činorodých lidí, společností i firem, což je nakoplo do další tvůrčí činnosti.

Jarmila DufkováExkurze ve firmě Čemebo 19. 11. 2019

V úterý 19. listopadu jsme se vydali (ME1) společně se skupinou E2-slaboproud do firmy ČEMEBO sídlící na okraji Blanska, kde vyrábějí desky plošných spojů.
Myslím si, že podnikání v tomto průmyslu je velice výdělečné, protože desky plošných spojů jsou rozšířené snad po celém světě a elektro zařízení si v dnešní době bez těchto desek nedokážeme představit.
Ihned po příchodu se nás ujal pan Černoch, bývalý žák pana Skoupého a uvedl nás trochu do problematiky této výroby – ve vstupní hale nám teoreticky popsal postup zhotovení desek s názornou ukázkou. Poté jsme se přesunuli do samotné výroby, kde nám ukázal proces zpracování desek, což bylo velice zajímavé, jelikož jejich výroba se skládá z mnoha kroků, jež jsou různě složité.
Nejdříve se vybere správný materiál, ten se musí vyvrtat a následují další úpravy jako je čištění desky, leptání desky, maskování, lakování desky, frézování atd. a to vše dle požadavků zákazníka. Finální je pak kontrola desky za pomoci přístroje, který vyhodnocuje obvodové chyby a případně je promítá na obrazovce. Exkurze se mi moc líbila a jako nejzajímavější úkon bych jmenoval asi navrtávání děr automatickou vrtačkou.

Michal Střecha, MES1Exkurze ISAN

Dne 14.11.2019 se žáci oboru elektrikář ze třídy E1 zúčastnili exkurze ve společnosti ISAN, která sídlí v Blansku.
Na komentované prohlídce výrobních prostor jsme viděli celý proces výroby radiátorů. Měli jsme možnost vidět naskladnění materiálu, zkracování a tvarování ocelových profilů i finální lakování a balení hotových radiátorů.
Nejvíc nás jako elektrikáře zaujala produktová novinka společnosti - elektrický radiátor E-Arte. Pro jeho funkčnost je zapotřebí pouze připojení do elektrické zásuvky, přenos tepla pak zajišťuje topná fólie, která rovnoměrně prohřívá celou plochu tělesa.

V současnosti tuto firmu navštěvují jako součást odborné praxe i naši žáci. Těšíme se na další spolupráci.Exkurze do KT Osvětim-Březinka

Dne 15. 10. 2019 jsme navštívili pietní místo, koncentrační tábor Osvětim-Březinka. Cestu nám zpříjemnila dobře informovaná paní průvodkyně. Samotná prohlídka památníku byla rozdělena do dvou okruhů. V prvním jsme se dostali do původně polských kasáren v Osvětimi, kde jsme měli možnost vidět rozsáhle expozice týkající se holokaustu. Druhý okruh byl věnován prohlídce 3km vzdáleného vyhlazovacího tábora Březinka s pověstnými kolejemi u kterých probíhala selekce vězňů. Dále jsme viděli trosky krematorií a táborové baráky ve kterých vězni žili.Projekt Edison

Naše škola se letos již poněkolikáté zapojila do projektu Edison, díky němuž nás v září na týden navštívíli mladí stážisté z Ukrajiny, Tuniska, Gruzie a Turecka.
Hosté trávili čas s našimi studenty zejména při výuce angličtiny, kde představovali své země a také debatovali se studenty o životním stylu v jednotlivých zemích. Dále měli možnost si vyzkoušet přípravu českých chlebíčků, navštívit knihovnu či strávit odpoledne ve společnosti našich žáků nebo večer u vyučující.Seznamovací dny třídy MES 1

Na adaptační pobyt naše nová třída MES 1 vyrazila do přírodního areálu Velká dohoda, kde jsme strávili dva dny. Hned po příjezdu jsme se vrhli na svačinu, protože s plným žaludkem nevypadaly lana, skály a kdoví co ještě přece jen tak hrozivě.
První den jsme si hned vyzkoušeli lanový park, který jsme si minimálně dvakrát prošli. Po lanovém parku jsme si mohli dobrovolně vyzkoušet lanovku, která byla dosti vysoko, a někteří z nás z toho nebyli úplně nadšení. No ano, přiznejme si, že jsme se snad i báli. Jakmile byl však strach překonán, našli jsme v tomto adrenalinovém rozptýlení zalíbení a pro velký úspěch jsme si to několikrát zopakovali.

Druhý den nás nečekalo ani lanové centrum, ani lanovka či jeskyně, ale něco mnohem těžšího. Ferraty. Každý si mohl vybrat z obtížnosti A-E. Překonávali jsme své limity a mnoho z nás v sobě objevilo dosud skrytý horolezecký talent.
I když ne všem se vedlo úplně skvěle, přece jen pršelo a skála byla kluzká, všichni se obešli bez zranění.

Jemný déšť nás doprovázel celý den, ale náladu nám to nijak výrazně nezkazilo. A zprávu zakončíme výrokem jednoho z nás:

Oba dny jsem si užil, ale nejlepší byly ty buřty nakonec!FC - soutěž SOP

Naše loňská absolventka oboru kuchař - číšník, Pavlína Stloukalová, se umístila na třetím místě celorepublikové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci.

Soutěž již osmým rokem vyhlašuje Národní ústav vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a komise hodnotila nejen odbornou úroveň práce, ale i kreativitu s jakou bylo vylosované téma žáky zpracováno.

Pavlína svoji práci věnovala své nejoblíbenější autorce detektivek, Louise Pennyové a fiktivní slavnostní hostinu pro ni uspořádala v kanadském Quebécu, kde se odehrávají i autorčiny příběhy.

Kreativita Pavlíny a dalších výherců z celé republiky bude oficiálně oceněna na slavnostní akci pořádané Hospodářskou komorou ČR dne 19. října 2019 v Lichtenštejnském paláci v Praze.Školní rok 2019/2020 se blíží!!

Školní rok 2019/2020 je za dveřmi, bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019.

Žáci 2. až 4. ročníku se setkají v 8:00 hodin na nádvoří školy.

Žáci zkráceného jednoletého studia zahájí školní rok v 8:00 hodin ve sborovně školy.

Žáky prvních ročníků zveme společně s jejich rodiči na slavnostní zahájení takto:
-   žáci oborů Elektrikář a Elektrikář – silnoproud (třída E1) v 9:00 hodin ve sborovně školy;
-   žáci oborů Kuchař – číšník a Nástrojař (třída KCN1) v 10:00 hodin ve sborovně školy;
-   žáci oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik (třída MES1) v 11:00 hodin ve sborovně školy.

Těšíme se na všechny žáky i na rodiče žáků prvních ročníků!!Přijímací řízení – 1. a 2. kolo

Výsledky prvního kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů i do čtyřletých maturitních oborů jsou zveřejněny na úřední desce těchto stránek (záložka O ŠKOLE/úřední deska) a na vchodových dveřích naší školy.
Dnem 30. 4. 2018 je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení do tříletých učebních oborůElektrikář, Elektrikář – silnoproud, Kuchař číšníka Nástrojař a do čtyřletých maturitních oborůMechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Bližší informace najdete na těchto stránkách v záložce STUDIUM, přijímací řízení. Přihlášky budeme přijímat do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
V případě potřeby dalších informací volejte paní Jitku Blažkovou - č.t. 516 419 621 nebo mobil 606 200 883.V průběhu následujících dnů jsme po telefonické domluvě připraveni vyřešit s vámi všechny otázky, týkající se přijímacího řízení.

Exkurze v čajovně

Dne 12.6.2019 navštívila třída KC1 blanenskou čajovnu Ulita. Žáci si vyslechli povídání o černém, zeleném, bílém čaji a oolongu. Vyzkoušeli si přípravu jednotlivých druhů čajů a zdegustovali je. Měli možnost ochutnat také čajové a nečajové speciality: turecký čaj Rize, indický Dáta Masala a africký Roiboos. Děkujeme dobrovolníkům z blanenské Ulity za dlouholetou spolupráci při vzdělávání žáků a těšíme se na shledanou zase za rok

Exkurze ve firmě Trido

Poslední květnový den se žáci oborů elektromechanik a elektrikář-silnoproud ze třídy E1 v rámci odborného výcviku vypravili na exkurzi do společnosti Trido, která sídlí zde v Blansku. Prohlídka začala komentovanou ukázkou showroomu se vzorky automatických garážových a průmyslových vrat, branek a turniketů, jež tato firma vyrábí. Poté se žáci přesunuli do samotné výroby, kde mohlividět mimo jiné sklad, linku na přípravu a dělení materiálu, lakovnu i finální balení výrobků pro expedici. V minulém roce tuto firmu navštěvovali jako součástodborné praxe dva žáci naší školy a vzhledem ke kladnému ohlasu je předpoklad vzájemné spolupráce i nadále.

Barmanskou soutěž - Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí

Na svoji poslední barmanskou soutěž dnes vyrazily a školu naposledy reprezentovaly žákyně třídy KC3 Eva Juchová, Lucka Hrazdírová a Eliška Strouhalová. Klání mladých barmanů v klasické soutěži v kategorii Fancy Soft Drink pořádala už po jednadvacáté Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí. Všechny dívky si daly záležet na výběru surovin svého nealkoholického drinku, stejně jako nepodcenily trénink a jejich úsilí se vyplatilo. Eliščin nápoj na bázi heřmánkového čaje s názvem Kamilka a její rychlost a přesnost při přípravě pěti jeho porcí v časovém limitu pěti minut ocenili techničtí i jakostní komisaři prvním místem v hlavní soutěži

Technická olympiáda - 21.3.2019

Žáci 12 základních škol 6. a 7. ročníku si v rámci letošního kola technické olympiády, která se skládala z elektrotechnické, strojírenské i ICT části, vyzkoušeli např. jednu z elektrotechnických dovedností a to schopnost zapojit elektrický obvod. Pracovali s elektrotechnickou stavebnicí Merkur a podle technické dokumentace sestavili součástky do obvodu s určitou funkcí. V našem případu se jednalo o propojení svorkovnice, žárovečky, LED diod a vypínače, pomocí drátů, kablíků a vodivých pásků. Když se správně propojený obvod připojil k napájecímu zdroji o napětí 6V rozsvítila se žárovečka a jedna LED dioda. Druhá „LEDKA“ se aktivovala a deaktivovala vypínačem. Ve strojírenské části soutěže dostali za úkol podle výkresu orýsovat pomocí rýsovací jehly plech o rozměrech 150 X 100 X 2. Následně měli podle výkresu za použití důlčíku označit důlky a na závěr za pomocí razidel do pravého dolního rohu vyrazit svoje startovní číslo.

Soutěž žáků 4. ročníků oboru Mechanik – Elektrotechnik

Dne 12. března 2019 se na naší škole konala soutěž žáků 4. ročníků oboru Mechanik – Elektrotechnik (Technik automatizace a elektroniky) pořádaná pod patronací společnosti ALPS Elektrik Czech, s.r.o. Žáci se sešli v 7 hodin v dílně č. 6, kde bylo za přítomnosti ředitele školy oficiální zahájení soutěže. V této dílně soutěžící hned také absolvovali první ze tří částí soutěže – test z oblasti automatizace.

V další části byli žáci rozděleni do dvou skupin a přesunuli se na různá pracoviště. Jedna skupina zapojovala elektropneumatický obvod v rámci praktického cvičení v laboratoři č. 20. Druhá skupina osazovala a pájela stavebnici, tvořenou SMD součástkami v dílně č. 5. Po uplynutí časového limitu se žáci vyměnili a dostali stejná zadání práce.

Na závěr soutěže byly naše výtvory obodovány našimi pedagogy a výsledné body zapsány do tabulky. Ve 14 hodin proběhlo závěrečné vyhodnocení soutěže. Pěkné věcné ceny a diplomy byly prvním třem v pořadí předány za přítomnosti zástupce firmy ALPS Elektric Czech a ředitele naší školy.Všem soutěžícím byl pak navíc předán upomínkový list. A zajímalo by vás, i kdo byli vítězové a o jaké ceny se soutěžilo?

Na třetím místě skončil Matěj Zdrubecký, na kterého čekal externí HDD 1TB.Na druhém místě se umístil Martin Vítek, který obdržel fitness náramek Xioami. No a absolutním vítězem byl Filip Souček, který se stal vlastníkem externí reprosoustavy 120W.Soutěž se nám líbila nejen kvůli atraktivním cenám. Děkujeme pedagogům, kteří celou soutěž připravili a také firmě ALPS Elektric Czech za luxusní ceny.

Zároveň přejeme žákům z nižších ročníků, aby se v příštím roce do soutěže určitě zapojili a soutěžení je bavilo.

Za všechny soutěžící Filip Souček, ME4.

Mezinárodní soutěž SMC stříbrný píst v areálu výrobního závodu SMC Vyškov

Dne 20.3.2019 Proběhla každoroční prestižní mezinárodní soutěž SMC stříbrný píst v areálu výrobního závodu SMC Vyškov.

Soutěžili dvoučlenné týmy z 25 středních škol z celé střední Evropy. Soutěž byla výborně zorganizována a zázemí jako vždy na perfektní úrovni s veškerým komfortem, jako např. odpočinková zóna, bohaté občerstvení po celou dobu soutěže atd.

Naši školu reprezentovali žáci třídy ME4 Matěj Zdrubecký a Lukáš Kouřil. Přestože se na soutěž svědomitě připravovali tak skončili 11 místě z 25 což je oproti minulému roku pokles z druhého místa. Kvalita konkurence rok od roku roste a v soutěži byli zařazeny novinky jako otázky v testu v anglickém jazyce, rozšíření palety používaných prvků v pneumatických a elektropneumatických obvodech. Další novinkou byla samostatná soutěž v programování lineárního pohonu přes platformu arduino kde naši žáci skončili na pěkném 7. místě z 25.

PUNKEVNÍ POHÁR - Soutěž středních škol v přípravě koktejlů inspirovaných Moravským krasem

Ve středu 20. 3. 2019, se v Dělnickém domě v Blansku konal 16. ročník barmanské soutěže Punkevní pohár. Naši školu reprezentovala Jana Demelová z KC1 s míchaným nápojem Kruhatka a za třídu KC3 se soutěže zúčastnily Lucka Hrazdírová s nápojem Absolutní Absolon, Eva Juchová s drinkem Zázračná Coolna a Lucka Zřídkaveselá s Císařským Pinkem. Jana se umístila na třetím místě vedlejší soutěže odborných garantů, tedy komisařů pro jakkost a techniku. Lucka Zřídkaveselá se v hlavní soutěži umístila na druhém místě.více fotografií zde


Nové školní mikiny

Nové školní mikiny
Na základě hlasování našich žáků byl ze tří návrhů zvolen vítězný design školních mikin. Mikina stojí 480,- a je dostupná ve třech barvách - námořnické modré, vínové a černé. Objednávat je možné následující dva týdny u Ing. Koubkové, která má k dispozici také velikostní tabulku a vzorník barev. Objednávat mohou, samozřejmě, také absolventi a přátelé školy.Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 7.3. 2019 se Viktor Vágner z EN2 zúčastnil v Brně krajského kola olympiády v anglickém jazyce a obsadil skvělé sedmé místo. Gratulujeme!

Studijní zájezd do Anglie

Po dlouhém plánování a chystání nám nakonec zájezd utekl jako voda a je na čase podělit se o dojmy z výpravy. Na začátku nás čekala celodenní prohlídka historického centra Londýna a návštěva fotbalového stadionu národního týmu Wembley. Den byl sice pro všechny velmi náročný, ale viděli jsme budovy parlamentu, westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgar square, China town, Tower i mrakodrapy v City a prošli se po Tower Bridge. Pozdě večer jsme se ubytovali u hostitelských rodin v městečku Abingdon nedaleko Oxfordu.

Následující den patřil exkurzi do automobilky Jaguar na okraji Birminghamu, kde jsme mohli pozorovat výrobu sportovních modelů. Poté jsme se přesunuli do města Coventry a prohlédli si muzeum dopravy s exponáty od nejstarších kol po nejrychlejší automobily světa.

Ve středu jsme strávili značnou část dne na letecké základně Duxford, která hrála významnou roli v bitvě o Británii a dnes je zde obrovské letecké muzeum. Návštěvnící zde mohou využít i letecké simulátory nebo se proletět v historické stíhačce Spitfire. Odpoledne následovala prohlídka malebného univerzitního města Cambridge.

Celý poslední den jsme strávili v Oxfordu prohlížením univerzitních budov, zahrad, muzeí a nákupem suvenýrů. Na své si přišli také milovníci Harryho Pottera protože jsme procházeli interiéry, ve kterých se film natáčel.

Z mého pohledu se zájezd výborně vydařil nejen svým programem, kvalitou průvodce a počasím ale hlavně chováním našich žáků.

Školní mikiny

I naše škola bude mít již brzy vlastní kolekci školních mikin. O vítězném návrhu rozhodujete právě vy svým hlasováním na odkaze:

https://schoolsunited.cz/hlasovani/c16e2444.

Hlasování potrvá do 1. března 2019.

Soutěž druhého ročníku oboru kuchař-číšník O nejlepší guláš

Jako již tradičně se i letos konala soutěž druhého ročníku oboru kuchař-číšník O nejlepší guláš. Soutěžní guláše byly hodnoceny návštěvníky školní restaurace a zájem byl obrovský. A jak to dopadlo? Vítězem se stal Zabijačkový guláš připravený Adélou Jenešovou. Na druhém místě se umístila Denisa Svobodová s Gulášem na červeném víně a bronzovou příčku obsadil Martin Klimeš s Pivním gulášem. Gratulujeme!

PF 201970. výročí založení naší školy

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí založení naší školy. Prvních dvacet roků se tehdejší učni vzdělávali v dílnách Metry Blansko a v učebnách rozmístěných v různých budovách v Blansku. V roce 1968 se učiliště přestěhovalo do nově postaveného areálu na Bezručově ulici, kde sídlí dodnes. Za 70 roků opustily brány školy tisíce absolventů různých oborů. Dnes se žáci školy vzdělávají ve třech oblastech – v elektrotechnice, strojírenství a v gastronomii v maturitních a učebních oborech. Přejeme si, aby naše škola byla stejně úspěšná, jako tomu bylo v minulých letech a aby se jejím absolventům dařilo v novém zaměstnání nebo v dalším studiu.

Český den s českými vlajkami

Třída KC3 se v minulém týdnu v rámci odborného výcviku připojila k výzvě "Český den s českými vlajkami" pelhřimovské agentury Dobrý den. V rámci významného výročí 100 let od vzniku naší samostatné republiky vyzdobili žáci prostory školní restaurace deseti státními vlajkami a zároveň pro tyto slavnostní okamžiky připravili raut se sortimentem tradičních pokrmů a surovin české národní kuchyně #nejvicvlajekvíce fotografií zde


Blanenská desítka

Vážený pane řediteli,

děkujeme všem studentům Vaší školy, kteří se podíleli na úspěšném pátém ročníku Blanenské desítky.

Vaši studenti nám pomohli při chystání startovních setů, registraci závodníků a výdeji startovních tašek, při stavbě startovního a cílového koridoru, při obsluze a doplňování občerstvovacích stanic, sbírání měřících čipů závodníkům v cíli a odměňování účastnickými medailemi.


Za pořadatele
Mgr. Lukáš Olejníček
sportovní ředitel závoduoficiální aftermovie
reportáž Televize Blansko:
odkaz na fotogalerii:


Seznamovací dny žáků prvních ročníků

Máme velkou radost, že si každým rokem vybírá naši školu čím dál více žáků. V současné době tak máme takřka 300 studentů 😊 A jako již tradičně i tento rok proběhlo uvítání žáků prvních ročníků pomocí celé řady seznamovacích aktivit. V pátek 7. 9. se tak uskutečnil sportovní den na hřišti ASK Blansko a ve dnech 11. – 14. 9. se žáci věnovali teambuildingovým aktivitám v lanovém centru Velká Dohoda. Jak je vidět na fotografiích, panovala velmi příjemná a pozitivní atmosféra. Všem žákům (nejen prvních ročníků) přejeme skvělý start do nového školního roku a mnoho úspěchů při studiu.více fotografií zde


Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018.
Žáci 2. až 4. ročníku se setkají v 8:00 hodin na nádvoří školy.
Žáci zkráceného jednoletého studia zahájí školní rok v 8:00 hodin ve sborovně.
Žáky prvních ročníků tříletého a čtyřletého studia zveme společně s jejich rodiči na slavnostní zahájení v 9:00 hodin do blanenského kina.

Těšíme se na všechny žáky i na rodiče žáků prvních ročníků!!
 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 621
fax: +420 516 419 622
email: sosblansko@sosblansko.cz
datová schránka: v59w22f
© 2010 | vytvořil S2EP, s.r.o.