ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Knihovna byla zakoupena v listopadu 2015 v rámci projektu čtenářských dílen, který na SŠ TEGA Blansko proběhl ve školním roce 2015/2016.
Celá akce má žáky vést a motivovat k rozvoji čtenářských schopností, které jsou pro ně nezbytné pro lepší orientaci v současném světě a pochopitelně souvisejí i s jejich studiem.
Fond knihovny obsahuje jak tituly klasické beletrie, které lze přiřadit do tzv. "povinné četby", tak literatury současné (detektivky, fantasy, sci-fi, literatura pro mládež), aby byl jako celek atraktivní pro různé typy čtenářů.
Knihovna slouží pro potřeby studentů i pedagogického sboru školy a věříme, že její obsah bude často a plně využíván.

Mgr. Martin Svoboda - učitel

Seznam knih
informace v PDF souboru

Knihovní řád SŠ TEGA Blansko
informace v PDF souboru

 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 621
fax: +420 516 419 622
email: sosblansko@sosblansko.cz
datová schránka: v59w22f
© 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.