zpět na:  úvod  >>   elektrotechnika

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 Název ŠVP:
 Technik automatizace a elektroniky

 Kód a název oboru vzdělání:
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

 Stupeň vzdělání:
 Střední vzdělání s MZ

 Délka a forma vzdělávání:
 4 roky, denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika
 • elektrická měření a elektronika
 • mechatronika a číslicová technika
 • odborný výcvik

  MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • studium na vyšší odborné škole
 • studium na vysoké škole
  Student absolvuje školení a zkoušku z vyhl. č. 50/1978 Sb. o způsobilosti pro práci na el. zařízení - zdarma; (hodnota zkoušky je cca 5000,- Kč)
 • PROFIL ABSOLVENTA

  Umí a zná:
 • navrhovat, sestavovat a seřizovat automatizační (mechatronické) obvody;
 • navrhovat, sestavovat a provádět diagnostiku elektronických obvodů;
 • technologii výroby elektronických obvodů;
 • řešit základní úlohy v oblasti řízení a regulace mechatronických soustav;
 • dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
 • navrhnout vhodný materiál pro konstrukční prvky a komponenty;
 • navrhnout řídící program jednoduchého zařízení pro programovatelný logický automat (PLC), zapojit elektrické schéma pro připojení PLC a odzkoušet činnost zařízení;
 • naprogramovat spolupráci robota s dalšími zařízeními tvořící modulární výrobní systém;
 • diagnostikovat a odstranit poruchy pneumatických mechanizmů, zabezpečí jejich provozuschopnost;
 • základní ekonomické zákonitosti a zásady podnikání, postupy vedení dokladů;
 • používat měřidla a měřící přistroje pro běžnou kontrolu součástek a měření základních technických veličin;
 • má široké znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v oblasti elektrotechniky.

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  * Absolvent může s výhodou využít svoje znalosti a dovednosti z oblasti elektroniky, ICT i automatizační techniky.
  * Uplatní se při navrhování aseřizování automatizačních výrobních linek a robotizovaných pracovišť, bez nichž se neobejde žádná moderní hromadná výroba, například při výrobě počítačů, mobilních telefonů, ale i automobilů apod. * Absolvent může pracovat i v servisu CNC strojů, které automatizační prvky využívají. Je kvalifikovaným pracovníkem schopným samostatně vykonávat práce při projektování, konstrukci, výrobě, montáži a diagnostice v provozu i údržbě elektrotechnických obvodů a elektrických zařízení.
  * Po nástupní praxi je připravený na výkon technika konstrukčního, technologického, montážního a provozního charakteru, ale i na další funkce v odborných útvarech.

  UČEBNÍ PLÁN

  Učební plán oboru: TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  2. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  3. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  4. ročník
  Celkem
  Český jazyk a literatura
  2
  3
  3
  2
  10
  Cizi jazyk
  3
  3
  3
  3
  12
  Občanská nauka
  0
  1
  1
  1
  3
  Dějepis
  2
  0
  0
  0
  2
  Fyzika
  2
  2
  0
  0
  4
  Chemie
  1
  0
  0
  0
  1
  Základy ekologie
  1
  0
  0
  0
  1
  Matematika
  3
  3
  3
  3
  12
  Tělesná výchova
  2
  2
  2
  2
  8
  Ekonomika
  0
  0
  0
  3
  3
  Výpočetní technika
  2
  1
  2
  2
  7
  Automatizace
  0
  1
  2
  2
  5
  Mechatronika
  0
  1
  2
  2
  5
  Základy elektrotechniky
  5
  0
  0
  0
  5
  Elektronika
  0
  2
  1
  2
  5
  Materiály a technologie
  2
  0
  0
  0
  2
  Číslicová technika
  0
  1
  2
  2
  5
  Elektrická měření
  0
  2
  2
  2
  6
  Technická dokumentace
  2
  0
  0
  0
  2
  Odborný výcvik
  6
  10,5
  10,5
  7
  34
  Celkem hodin týdně
  33
  32,5
  33,5
  33
  132


 •  
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
  tel.: +420 516 419 621
  fax: +420 516 419 622
  email: sosblansko@sosblansko.cz
  datová schránka: v59w22f
  © 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.