zpět na:  úvod  >>   gastronomie

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 Název ŠVP:
 Kuchař - číšník, kuchařka - servírka

 Kód a název oboru vzdělání:
 65-51-H/01 Kuchař - číšník

 Stupeň vzdělání:
 střední vzdělání s výučním listem

 Délka a forma vzdělávání:
 3 roky, denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní

  PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy;
 • používá technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu a dbá na jejich údržbu;
 • posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a zvolí vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů;
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí, normuje pokrmy a nápoje a kalkuluje jejich ceny;
 • kontroluje kvalitu připravovaných pokrmů, správně uchovává pokrmy, esteticky dohotovuje a expeduje;
 • sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy;
 • ovládá základy jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek;
 • volí vhodné formy obsluhy podle společenské příležitosti a používá vhodný inventář;
 • umí společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky;
 • dovede sjednat nákup surovin a dalšího materiálu;
 • zpracovává kalkulaci cen výrobků a služeb;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se hygieny, BOZP a požární prevence;
 • sestaví slavnostní menu pro slavnostní příležitosti;
 • absolvuje barmanský kurz;

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  Absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách večejného stravování na úseku výroby a odbytu. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky, esteticky je upravuje a kontroluje kvalitu provedení práce. Umí správně uchovávat pokrmy. Ovládá i základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti.
  Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravovánív pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

  KUTZY BĚHEM STUDIA

 • Barmanský
 • Somelierský
 • Carvingový
 • Baristický

  MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů


 • UČEBNÍ PLÁN

  Učební plán oboru: KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  2. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  3. ročník
  Celkem
  Český jazyk a literatura
  2
  2
  1
  5
  Cizi jazyk I
  2
  2
  3
  7
  Cizi jazyk II
  1
  1
  1
  3
  Občanská nauka
  -
  1
  1
  2
  Chemie
  1
  1
  -
  2
  Základy ekologie
  1
  -
  -
  1
  Matematika
  1
  1
  1
  3
  Tělesná výchova
  1
  1
  1
  3
  Práce s počítačem
  1
  1
  1
  3
  Ekonomika
  -
  1
  1
  2
  Základy podnikání
  -
  -
  1
  1
  Potraviny a výživa
  1
  1
  2
  4
  Technologie
  1
  2,5
  2,5
  6
  Stolničení
  2
  1
  2
  5
  Zařízení provozoven
  1
  -
  -
  1
  Spec. technologie a obsluha
  -
  1
  -
  1
  Spol. výchova a komunikace
  2
  1
  -
  3
  Odborný výcvik
  15
  17,5
  17,5
  50
  Celkem hodin týdně
  32
  35
  35
  102   
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
  tel.: +420 516 419 621
  fax: +420 516 419 622
  email: sosblansko@sosblansko.cz
  datová schránka: v59w22f
  © 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.