PROJEKTY ŠKOLY

INVESTIČNÍ PROJEKTY EU

IROP 2017

Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001857
Název projektu: Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko
Popis projektu
Informační leták

Plakát IROP
PROJEKTY OPŽP

Projekt - CZ.1.02/3.2.00/09.04641
Název projektu:
Zateplení SOŠ a SOU Blansko


ROP NUTS 2 Jihovýchod


Název projektu:
Tréninkové centrum pro elektrotechniku a strojírenství 2018
Reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/27.01346

Fotodokumentace výstupů projetu:
- 3D tiskárna- foto
- Bruska BN 102 CNC- foto
- Laboratoř automatizace- foto
- Souřadnicový měřící stroj- foto
- Propagační panel- foto

 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 621
fax: +420 516 419 622
email: sosblansko@sosblansko.cz
datová schránka: v59w22f
© 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.