PROJEKTY ŠKOLY

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY OPVVV

projektový manažer
Oto Langr
tel.: 516419621/kl.230
mobil: +420607762830
e-mail: oto.langr@sosblansko.cz

Projekty zahájené v roce 2017:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Název projektu CZ: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_034
Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 6. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00
Partner č. 27, Střední škola technická a gastronomická Blansko, Příspěvková organizace.

Informace v pdf souboru

Plakát POLYGRAM
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004958
Název projektu: SŠ TEGA Blansko šablony 2016
Příjemce podpory (název): Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Termín zahájení realizace: 1.8.2017
Termín ukončení realizace: 31.7.2019

Příloha č.1: Informace o projektu - popis

Příloha č.2: Leták Šablony pro SŠ a VOŠ I

Příloha č.3: Karta účastníka OP VVV

Plakát ŠABLONY
VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY OPVK

Projekty zahájené v roce 2015:

Projekt reg.č. – CZ.1.07/1.1.00/56.0786
Název projektu:
Šablony SŠ TEGA Blansko 2015
Popis projektu:
informace v PDF souboru
Realizace projektu ukončena k 31.12.2015

Projekt reg.č. – CZ.1.07/1.1.00/57.0922
Název projektu:
Komunikační dovednosti v AJ - SŠ TEGA Blansko
Popis projektu:
informace v PDF souboru
Realizace projektu ukončena k 31.12.2015

Projekty zahájené v roce 2013:

Projekt reg.č. – CZ.1.07/1.1.16/02.0119
Název projektu:
Automatizace názorně

Výstupy projektu - hotové produkty:
- P01 - Osnovy inovované výuky
- P02 - Teorie mechatroniky a robotiky 3. a 4. ročník ME
- P03 - Programování PLC pro žáky 3. a 4.ročník ME
- P04 - Programování PLC pro žáky 3. ročník E
- P05 - Sbírka úloh a vzorové příkl. pro předmět OV 3. a 4. ročník oboru ME
- P06 - Automatizační měření pro 3. ročník obor Elektrikář
- P07 - Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět OV
- P08 - Technická dokumentace 10 typů el. obvodů pro výrobu
- P09 - Metodika pro využití samostatných vzorových el. obvodů
- P10 - Obrazový slovník výkladový komponenty pro pneumatiku a hydrauliku
- P11 - Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizaceTISKRealizace projektu ukončena k 31.12.2014


Projekt reg.č. – CZ.1.07/1.1.00/44.0006
Název projektu:
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Sdílená výuka žáků 8. tříd spolupracujících ZŠ:
- foto zde

Elektrotechnický kroužek žáků SŠ TEGA Blansko
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3

Strojírenský kroužek žáků SŠ TEGA Blansko
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3

Realizace projektu ukončena k 31.7.2015


Projekty OPVK zahájené v roce 2012:

Projekt č. 5 – CZ.1.07/1.3.10/04.0041
Název projektu:
Vzdělávání učitelů pro konkurenceschopnost
Vzdělávací kurzy v rámci projektu
* Krizové situace 2. - 3. 7. 2012:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4

* Anglický jazyk pro pokročilé 21.- 25. 8. 2012:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4
- foto č. 5

* Asertivita v roli pedagoga 24.10.2012
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4

* Týmová spolupráce 23.11.2012
- foto č. 1
- foto č. 2

* Úspěšné zvládnutí komunikace s problémovými žáky 25.10.2012
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3

* Zásady úspěšné komunikace – 24.11.2012
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4

* Základy tvorby prezentací v MS PowerPoint I. - 3.1.2013

* Pokročilá práce s tvorbou působivých prezentací v MS PowerPoint II. - 10.1.2013

* Základy tvorby vzdělávacích materiálů v MS Word I. - 15.1.2013

* Pokročilá práce s tvorbou vzdělávacích materiálů v MS Word II. - 22.1.2013

* Syndrom burn out. - 31.1.2013

* Emoční management - 1.2.2013

* Tvorba vzdělávacích materiálů a podkladů pro výuku v MS Excel I - 7.2.2013

* Rozšířená práce s tvorbou vzdělávacích materiálů a podkladů pro výuku v MS Excel II.- 21.2.2013

* Efektivní využívání interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky - 28.2.2013

* Tvorba e-learningových kurzů - 7.3.2013

Realizace projektu ukončena k 31.3.2013


Projekt č. 6 – CZ.1.07/1.1.16/01.0086
Název projektu:
Perspektiva technického vzdělávání
Elektrotechnická soutěž žáků 8. tříd spolupracujících ZŠ:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4
- foto č. 5
- foto č. 6
- foto č. 7
- foto č. 8
- foto č. 9
- foto č. 10
Strojírenská soutěž žáků spolupracujících ZŠ:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4
- foto č. 5
- foto č. 6
- foto č. 7
Exkurze žáků 8. a 9. tříd v SŠ TEGA Blansko:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4
- foto č. 5
- foto č. 6
- foto č. 7
- foto č. 8
- foto č. 9
- foto č. 10
- foto č. 11
- foto č. 12
- foto č. 13
- foto č. 14
Exkurze žáků 9. tříd ZŠ ve firmách:
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4
- foto č. 5
- foto č. 6
- foto č. 7
- foto č. 8
* klíčové aktivity projektu foto
Informace o průběhu řešení KA projektu


Účast žáků ZŠ v SŠ TEGA


Realizace projektu ukončena k 30.3.2015


Projekt č. 7 – CZ.1.07/1.5.00/34.0912
Název projektu:
EU šablony pro SOŠ a SOU Blansko
Publicita - plakát

Digitální učební materiály

Databáze výstupů projektů OP VK je přístupná přes odkaz
https://databaze.op-vk.cz
Tento veřejný portál nabízí vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech také možnost volně stahovat vytvořené vzdělávací materiály (neboli produkty).


Realizace projektu ukončena k 31.8.2014


Projekt č. 8 - CZ.1.07/1.1.16/01.0074
Název projektu:
"Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť"
- Informace k realizování projektu
- První den čtyřdenního praktického školení
- Druhý den čtyřdenního praktického školení, TOS KUŘIM - OS, a.s.
- Třetí den čtyřdenního praktického školení, OS, a.s.
- Čtvrtý den čtyřdenního praktického školení

Realizace projektu ukončena k 31.12.2013Projekty OPVK zahájené v roce 2011:

Projekt č. 3 - CZ.1.07/1.1.02/03.0049
Název projektu:
Elektronika moderněji
- Modernizace laboratoře měření
- ukázka nové laboratoře elektroniky
- foto č. 1
- foto č. 2
- foto č. 3
- foto č. 4

- ukázka názorné trojrozměrné učební pomůcky
- foto trojrozměrné učební pomůcky

- ukázka z databáze odborných termínů
* - Analogové měřící přístroje
* - Číslicové měřící přístroje
* - Baterie, akumulátory
* - Elektoakustické měniče
* - Kondenzátory
* - Silnoproud - spotřebiče
* - Tranzistory

- ukázka z listů Obrazového slovníku
* - Elektrodynamické měřící přístroje
* - Elektrostatické měřící přístroje
* - Indukční měřící přístroje
* - Rezonanční měřící přístroje
* - Aktivní součástky
* - Feromagnetické měřící přístroje
* - Ohmova metoda měření elektrického odporu
* - Pasivní součástky
* - Silnoproud - komponenty


Realizace projektu ukončena k 30.6.2012
Projekt č. 4 - CZ.1.07/1.1.02/03.0048
Název projektu:
Angličtina komunikativně
- ukázka z konverzačního modulu - "MY FAMILY"
* - titulní list
* - obsah
* - modul
* - kolektiv autorů

- ukázka z konverzačního modulu - "HOBBIES"
* - titulní list
* - obsah
* - modul
* - kolektiv autorů

Realizace projektu ukončena k 30.6.2012


Projekty OPVK zahájené v roce 2010:

Projekt č. 1 - CZ.1.07/1.1.02/02.0063
Název projektu:
Inovace a modernizace oborů Elektrikář slaboproud, Elektrikář silnoproud a Elektrotechnika

- ukázka - příklad skript Měření a měřící přístroje
- ukázka - příklad technické dokumentace nf zesilovače
- ukázka - příklad žákovského projektu
- ukázka - příklad sbírky příkladů pro Elektrotechniku a Elektrická měření
- ukázka - zadání protokolu Elektrický odpor
- ukázka - Vybranná zapojení s třífázovými asynchronními motory
- ukázka - Asynchronní motory
- ukázka - Demonstrační pracoviště AC motorů
- ukázka - Řídící jednotka pro 4-Q servomotor - 300-W systém

Realizace projektu ukončena k 31.3.2012


Projekt č. 2 - CZ.1.07/1.1.02/02.0064
Název projektu:
Inovace a modernizace strojírenských oborů Nástrojař, Mechanik seřizovač a Provozní technika

- ukázka z tvorby Sbírky vzorových příkladů z matematiky
* - Titulní list Sbírky vzorových příkladů z matematiky pro obor Provozní technika
* - Soustavy rovnic
- ukázka z tvorby metodiky pro měření a zkoušky vybraných mechanických veličin
* - Stanovení drsnosti
* - Určování hmotnosti
- ukázka z databáze odborných termínů
* - Svařování - Aj
* - Svařování - Nj
- ukázka z listů Obrazového slovníku
* - Frézka
* - Rovinná bruska
* - Univerzální hrotový soustruh
- ukázka ze systému testování znalostí žáků
* - Měření rozměrů součástí 1
* - Měření rozměrů součástí 2
* - Tolerování rozměrů součástí
- ukázka z Osnov odborných předmětů
* - CAD systémy 1 - Mechanik seřizovač
- ukázka z Učebního plánu
* - Programátor CNC strojů
- ukázka ze sbírky CAD
* - Sbírka CAD I
- ukázka ze sbírky Automatizace
* - Sbírka úloh - Automatizace
- ukázka - předmět: Strojírenská výroba
* - Protokol z měření
- ukázka ze zadání pro předmět Strojírenská měření MS
* - Zkoušky tvrdosti - zadání
* - Měření a kontrola tvaru - zadání
- ukázka ze zadání pro předmět Strojírenská měření NJ
* - Strojírenská měření - zadání
- ukázka ze sbírky příkladů pro práci s 3D skenerem
* - Páčka
* - Přepínač

Realizace projektu ukončena k 31.3.2012


Projekty EU ukončené:

Projekt č. 1 (SROP - CNC)
Název projektu:
Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji CZ.04.1.05/3.1.00.3/1280
Projekt č. 2 (OPRLZ - Rekvalifikace)
Název projektu:
Rekvalifikační kurzy pro CNC obrábění v jihomoravském kraji CZ.04.1.03/1.1.11.3/3019
Projekt č. 3 (Elektro - OPVK)
Název projektu:
Modernizace odborného vzdělávání pro potřeby elektrotechnického průmyslu Jihomoravského kraje CZ.04.1.03/3.1.15.2/0115
 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 621
fax: +420 516 419 622
email: sosblansko@sosblansko.cz
datová schránka: v59w22f
© 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.