zpět na:  úvod  >>   strojírenství

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 Název ŠVP:
 Programátor CNC strojů

 Kód a název oboru vzdělání:
  23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 Stupeň vzdělání:
 Střední vzdělání s MZ

 Délka a forma vzdělávání:
 4 roky, denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika
 • technologie + strojírenská technologie
 • automatizace obráběcích strojů + stroje a zařízení

 • PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v technické dokumentaci v konvenční i elektronické podobě;
 • zhotovuje technickou dokumentaci pomocí PC (SolidWorks);
 • vytváří pracovní postupy, stanovuje podmínky a volí nástroje a nářadí;
 • rozlišuje obráběné materiály podle jejich normovaného označení, zná jejich vlastnosti a zohledňuje je při jejich zpracování;
 • vytváří programy pro obrábění CNC stroje a umí je obsluhovat;
 • obrábí materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi i na obráběcích CNC strojích;
 • seřizuje běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek;
 • využívá 3D skenování, 3D tiskárnu a 3D modelování;
 • kontroluje dosažení žádoucích výsledků seřízení výrobních strojů, zařízení a linek;
 • seznamuje operátory s obsluhou seřízených výr. strojů, zařízení a linek při vykonávání techn. operací a v potřebném rozsahu je instruuje;
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  Absolvent získá uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřozovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení
  a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Může se uplatnit také jako strojírenský technik, konstruktér, technolog, normovač, dispečer, plánovač.
  Další možností je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.
  Při doplnění znalostí o základy příslušných technologií může absolvent nalézt uplatnění i při seřizování ýrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.

  UČEBNÍ PLÁN

  Učební plán oboru: PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  2. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  3. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  4. ročník
  Celkem
  Český jazyk a literatura
  2
  3
  3
  2
  10
  Cizi jazyk
  3
  3
  3
  3
  12
  Občanská nauka
  0
  1
  1
  1
  3
  Dějepis
  2
  0
  0
  0
  2
  Fyzika
  2
  2
  0
  0
  4
  Chemie
  1
  0
  0
  0
  1
  Základy ekologie
  1
  0
  0
  0
  1
  Matematika
  3
  3
  3
  3
  12
  Tělesná výchova
  2
  2
  2
  2
  8
  Výpočetní technika
  2
  1
  0
  0
  4
  Ekonomika
  0
  0
  0
  3
  3
  Strojírenská technologie
  2
  1
  0
  0
  3
  Strojnictví
  2
  0
  0
  0
  2
  Stroje a zařízení
  0
  0
  2
  2
  2
  Technologie
  2
  3
  3
  3
  11
  Technická dokumentace
  2
  1
  0
  0
  3
  CAD systémy
  0
  2
  2
  0
  4
  Automatizace
  0
  0
  2,5
  3
  5,5
  Strojírenská měření
  0
  2
  0
  0
  2
  CNC programování
  0
  0
  2
  1
  3
  Odborný výcvik
  6
  10,5
  10,5
  10,5
  37,5
  Cvičení z matematiky
  0
  0
  0
  1
  1
  Celkem hodin týdně
  32
  34,5
  32
  34,5
  133


 •  
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
  tel.: +420 516 419 621
  fax: +420 516 419 622
  email: sosblansko@sosblansko.cz
  datová schránka: v59w22f
  © 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.