zpět na:  úvod  >>   strojírenství

NÁSTROJAŘ - OBRÁBĚČ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 Název ŠVP:
 Nástrojař - obráběč

 Kód a název oboru vzdělání:
 23-52-H/01 Nástrojař

 Stupeň vzdělání:
 střední vzdělání s výučním listem

 Délka a forma vzdělávání:
 3 roky, denní studium
 1 rok zkrácené denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní
 • PROFIL ABSOLVENTA

 • ručně zpracovává kovy a určené nekovové materiály včetně přípravy materiálu;
 • provádí základní obsluhu vybraných obráběcích strojů;
 • vyrobí jednodušší součásti strojl nebo zařízení a sestaví je do funkčního celku;
 • provádí měření a kontrolu přesnosti rozměrů, tvaru i povrchu nástrojů i pracovních pomůcek;
 • čte technickou dokumentaci včetně postupů a správně ji aplikuje;
 • zhotovuje pomocné dílenské náčrty nástrojů a pracovních pomůcek a jednoduché výkresy pomocí CAD;
 • provádí jednodušší pomocné výpočty pro svou práci;
 • pracuje s normami ČSN, EN a ISO potřebnými pro svou práci;
 • zhotovuje, slícovává a sestavuje jednoduché obráběcí, upínací a lisovací nástroje a přípravky;
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracocvní hygieny a požární předpisy, řídí se zásadami ekologie při práci.

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  * Absolvent má odborné dovednosti potřebné pro výkon profesí nástrojař, obráběč nebo svářeč a také dostatečné všeobecné vzdělání pro případné další studium.
  * Uplatní se ve velkých i menších výrobních firmách, nástrojárnách i dílnách.
  * V oblasti podnikání může pracovat jako zaměstnanec nebo po dosažení stanovené praxe získat živnostenský list a podnikat v oboru.

  Učební plán oboru: NÁSTROJAŘ - OBRÁBĚČ
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  2. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  3. ročník
  Celkem
  Český jazyk a literatura
  2
  2
  2
  6
  Cizi jazyk
  2
  2
  2
  6
  Občanská nauka
  1
  1
  1
  3
  Fyzika
  2
  1
  0
  3
  Chemie
  1
  0
  0
  1
  Základy ekologie
  1
  0
  0
  1
  Matematika
  2
  2
  3
  7
  Tělesná výchova
  2
  1
  1
  4
  Práce s počítaček
  1
  1
  0
  2
  CAD systémy
  0
  0
  1
  1
  Ekonomika
  0
  0
  3
  3
  Strojnictví
  2
  1
  0
  3
  Stroje a zařízení
  0
  0
  2
  2
  Strojírenská technologie
  2
  2
  0
  4
  Technická dokumentace
  2
  1
  0
  3
  Strojírenská měrení
  0
  1
  0
  1
  Odborný výcvik
  12
  17,5
  17,5
  47
  Celkem hodin týdně
  32
  34,5
  34,5
  101


  MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  * studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů


 •  
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
  tel.: +420 516 419 621
  fax: +420 516 419 622
  email: sosblansko@sosblansko.cz
  datová schránka: v59w22f
  © 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.